uppe
left Meny  ORGANISATION, PERSON, UTVECKLING OCH
SAMARBETE - DEN GODA SPIRALEN

Opus Konsult arbetar med organisationer utifrån ett helhetstänkande. Varje person i en organisation är viktig för att möjliggöra en sund och kreativ utveckling. Ett gott och konstruktivt samarbete lyfter organisationen och genererar energi som kommer alla till del som är i, eller i närheten av organisationen. Ett hälsosamt arbetsklimat ger friska människor. Friska personer leder till effektivare organisationer.

I helhetstänkandet ingår de fyra aspekterna; Organisation, Person, Utveckling och Samarbete. OPUS. De fyra perspektiven och dynamiken dem emellan är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Oavsett om jag arbetat som chef, konsult, behandlare eller psykoterapeut, har jag sett vikten av ett helhetstänkande även om perspektiven varit olika. Opus Konsult bidrar till att organisationer ska arbeta med helheten och komma in i goda spiraler.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Sjöstedt
Opus Konsult

 


  Organisation_Person_Utveckling_Samarbete right
nere
  Opus konsult, Elisabeth Sjöstedt, Organisationskonsult, Leg. psykoterapeut, tel. 0708-67 29 75, opuskonsult@telia.com
Tillbaka till startsidan Till sidan om coaching Till sidan om chefsstöd Till sidan om teamutveckling Till sidan om konflikthantering Till sidan med information om Opus Konsult Till sidan med kontaktuppgifter till Opus Konsult Till sidan om Klart Ledarskap Till sidan Röster om Opus