uppe
left Meny  TEAMUTVECKLING

En organisations utveckling bygger på välfungerande team. Personerna i teamet tar ansvar, är engagerade och fokuserade på den gemensamma uppgiften. De bidrar med sina unika kompetenser och utvecklas av samarbetet. Välfungerande team är inne i den goda, uppåtriktade spiralen. De samarbetar med uppgiften i fokus.

I teamutveckling arbetar vi med gruppen i fokus, men även de enskilda personerna och organisationen som helhet ingår i arbetet. Genom teamutveckling blir gruppdeltagarna stärkta i självförtroende, i sina inbördes relationer och i sin förmåga att lösa problem. Gruppen blir tryggare och öppnare vilket gör att medarbetarna får det bättre på arbetsplatsen. Detta leder till ökad effektivitet i organisationen.

Klimatet i en ledningsgrupp har en avgörande betydelse för hur arbetsgrupper fungerar. Sällan fungerar arbetsgrupper bättre än sin ledningsgrupp avseende kommunikation, lärande, och engagemang. Att arbeta med teamutveckling i ledningsgruppen ger stort genomslag i organisationen, en genväg till ökad effektivitet och mervärde.


 


  Teamutveckling right
nere
  Opus konsult, Elisabeth Sjöstedt, Organisationskonsult, Leg. psykoterapeut, tel. 0708-67 29 75, opuskonsult@telia.com
Tillbaka till startsidan Till sidan om coaching Till sidan om chefsstöd Till sidan om teamutveckling Till sidan om konflikthantering Till sidan med information om Opus Konsult Till sidan med kontaktuppgifter till Opus Konsult Till sidan om Klart Ledarskap Till sidan Röster om Opus