uppe
left Meny  RÖSTER OM OPUS

"Elisabeth har verkligen en helhetssyn på individen (arbete o privatliv) och organisationen. Hon har också förmågan att använda detta i arbete med både individer och grupper."

"Det som kännetecknar Elisabeth är hennes kompetens, lyhördhet, tydlighet, dialog och återkoppling."

Barbro Larsson
Personalchef, Gryning vård AB

"Elisabeth har ett mycket konsultativt förhållningssätt och är mycket mån om att uppdragsgivaren ska bli nöjd med resultatet. Elisabeth är oerhört professionell och har en stor "erfarenhetsbank". Hon återkopplar alltid.
Dessutom är hon en mycket trevlig person med en stor portion humor."

Pia Söderqvist
Regionchef, Haluxa Roligare företagshälsovård

"Elisabeth har med sin erfarenhet och kunskap varit ett stort stöd för mig personligen och i min chefsroll i en tid då vårt företag haft kraftig tillväxt och ökade krav både internt och externt."

"Elisabeths chefcoachning har hjälpt mig att se helheten och hennes ärlighet och nyfikenhet har öppnat upp och get mig en mer positiv syn på att vara ledare och ledarskapet generellt."

Palle Stenberg
Nudie jeans Co

  Referens right
nere
  Opus konsult, Elisabeth Sjöstedt, Organisationskonsult, Leg. psykoterapeut, tel. 0708-67 29 75, opuskonsult@telia.com
Tillbaka till startsidan Till sidan om coaching Till sidan om chefsstöd Till sidan om teamutveckling Till sidan om konflikthantering Till sidan med information om Opus Konsult Till sidan med kontaktuppgifter till Opus Konsult Till sidan om Klart Ledarskap