uppe
left Meny  KONFLIKTHANTERING

Utan konflikter finns inget liv, de är naturliga i det mänskliga samspelet. När personer i en organisation gör sig tydliga i sina ställningstaganden kan det ge upphov till konflikter och låsningar. Konflikter är ofta tecken på att människor är engagerade och bryr sig.

I konflikter finns det inga rätt och fel. Däremot finns det starka känslor av rätt och fel. Känslomässigt laddade upplevelser som gör det svårt att ta in den andres perspektiv. Med hjälp av Opus Konsult kan förutsättningar för dialog skapas. När utrymme ges för varandras upplevelser kan en kommunikation etableras och möjliggöra samarbete mot ett gemensamt mål.

Det gäller att lösa upp knutarna och omvandla kraften som finns i en konflikt till energi som bygger upp och leder framåt mot organisationens mål.


 


  Konflikthantering right
nere
  Opus konsult, Elisabeth Sjöstedt, Organisationskonsult, Leg. psykoterapeut, tel. 0708-67 29 75, opuskonsult@telia.com
Tillbaka till startsidan Till sidan om coaching Till sidan om chefsstöd Till sidan om teamutveckling Till sidan om konflikthantering Till sidan med information om Opus Konsult Till sidan med kontaktuppgifter till Opus Konsult Till sidan om Klart Ledarskap Röster om Opus