uppe
left Meny  

KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap är ett fyra dagars utvecklingsprogram för chefer och ledare. Programmet har utvecklats i Kanada av Dr Gervase Bushe. Klart Ledarskap bygger på ledarskapsforskning och har dokumenterat positiv effekt på deltagarnas ledarbeteenden.

Utbildningen handlar i grunden om att skapa ett lärande klimat, att ta tillvara på den goda potentialen som finns i och runt omkring dig genom att du som ledare skapar trygga, tydliga och öppna relationer.

I moderna organisationer är chefers förmåga att kommunicera central. En klar och tydlig ledare kan leda sig själv, och kan därför lättare leda sin verksamhet och få medarbetarna att samlas kring organisationens mål. Tydligt ledarskap leder till ökad effektivitet i organisationen.

Effekten av Klart Ledarskap: Cheferna får ett gemensamt språk och ett gemensamt synsätt på kommunikation. Cheferna får verktyg i form av konkreta kommunikationsfärdigheter för olika situationer. Medarbetare stimuleras till ökad tydlighet och teamkänslan och engagemanget för gemensamma mål ökar. Verksamheten får ökad effektivitet då otydligheter, missförstånd och konflikter i organisationen begränsas.

klartledarskap.se
För att få veta mer om Klart Ledarskap kan du kontakta Opus Konsult eller gå in på webbplatsen www.klartledarskap.se

  Klart Ledarskap right
nere
Opus Konsult, Elisabeth Sjöstedt, Organisationskonsult, Leg. psykoterapeut, 0708-67 29 75, opuskonsult@telia.com, www.opuskonsult.se
Till startsidan Till sidan chefsstöd Till sidan om teamutveckling Till sidan om konflikthantering Till sidan om konflikthantering Till sidan med information om Opus Till sidan röster om Opus Till sidan med kontaktuppgifter